ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 6 страница

10-кесте (жалғасы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

Құлақ пен емізік тәрізді өскіннің аурулары Болезни уха и сосцевидного отростка
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 1676.3 1531.2 1577.9 1483.1 1199.7 1088.3 2239.6 2242.5 2935.6 2654.2 Республика Казахстан
Ақмола 1232.6 1335.6 1179.3 1337.5 968.8 1050.3 1791.2 1841.0 1993.1 2182.8 Акмолинская
Ақтөбе 2321.5 2273.5 1627.8 1776.4 1889.1 1821.0 2469.9 2582.1 3583.6 3555.6 Актюбинская
Алматы 1942.8 1620.9 1882.8 1635.4 1296.1 944.9 2796.5 2758.4 3514.9 3206.7 Алматинская
Атырау 1223.6 1120.5 1365.1 1138.6 1018.6 969.6 1418.1 1568.9 1667.8 1385.9 Атырауская
Ш.Қазақстан 1837.6 1595.7 1656.6 1535.5 1301.1 1172.8 4250.8 3939.1 3359.6 2713.2 В-Казахстанская
Жамбыл 1295.1 1271.9 1301.8 1302.2 825.0 784.4 1513.0 1647.5 2310.5 2277.9 Жамбылская
Б.Қазақстан 1338.7 1369.4 1324.7 1333.4 920.9 941.8 2143.3 2013.4 2531.2 2631.3 З-Казахстанская
Қарағанды 2098.3 1763.5 1889.6 1570.7 1532.1 1198.3 2754.8 2626.7 3979.4 3584.4 Карагандинская
Қостанай 1451.4 1362.4 1339.7 1345.5 1110.8 1065.8 2521.6 1807.7 2594.1 2477.1 Костанайская
Қызылорда 1875.5 1960.1 1864.0 1940.7 1091.3 1236.4 3807.2 3673.8 3120.7 3138.3 Кызылординская
Маңғыстау 1815.1 1735.9 1664.5 1690.3 1144.4 1061.4 1976.0 1939.9 3221.1 3124.0 Мангыстауская
Павлодар 2216.4 2047.7 2221.9 2098.1 1592.1 1374.0 2773.4 2549.8 4529.3 4536.9 Павлодарская
С.Қазақстан 1417.1 1192.9 1398.3 1209.1 1035.2 810.8 1386.4 1381.5 2947.0 2661.4 С-Казахстанская
О.Қазақстан 1221.8 1131.8 1183.5 1092.8 860.8 826.1 1238.1 1587.6 1880.6 1603.6 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 1843.1 1513.6 1640.6 1393.8 1184.5 1096.0 1854.2 1654.5 4603.9 3209.7 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 1733.8 1796.1 1859.0 2011.1 1472.6 1531.8 1505.7 2241.2 2720.4 2635.7 г.а. АстанаҚала халқы Городское население

Құлақ пен емізік тәрізді өскіннің аурулары Болезни уха и сосцевидного отростка
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 2181.6 1943.4 1982.4 1834.4 1571.5 1399.0 2585.7 2430.4 4175.3 3661.4 Республика Казахстан
Ақмола 1885.8 2121.3 1766.0 2102.1 1582.0 1713.8 3138.2 3042.3 2731.0 3403.9 Акмолинская
Ақтөбе 2984.5 2911.7 1858.8 2096.0 2440.0 2350.2 3456.4 3727.3 4703.0 4598.3 Актюбинская
Алматы 4743.1 3758.2 4268.7 3703.4 3466.8 2553.8 4691.2 4318.6 8493.8 7064.8 Алматинская
Атырау 1793.2 1387.0 2051.9 1433.8 1546.8 1317.4 1803.1 1760.3 2412.5 1492.3 Атырауская
Ш.Қазақстан 2012.4 1670.5 1725.6 1562.5 1468.0 1262.1 4705.9 4101.4 3848.4 2973.0 В-Казахстанская
Жамбыл 1874.2 1849.4 1893.0 1874.5 1280.7 1192.3 1120.7 1304.1 3575.7 3613.6 Жамбылская
Б.Қазақстан 1443.7 1416.6 1426.5 1458.1 978.4 1024.8 2259.8 2230.8 3045.9 2715.2 З-Казахстанская
Қарағанды 2241.7 1844.2 1990.4 1635.0 1611.4 1218.4 2929.0 2717.6 4511.0 4028.7 Карагандинская
Қостанай 2132.7 1812.5 1877.3 1722.8 1559.7 1367.3 4242.8 2089.2 4364.5 3831.1 Костанайская
Қызылорда 2284.1 2149.1 1988.7 2045.7 1410.4 1144.8 2864.4 3503.1 4176.7 4155.5 Кызылординская
Маңғыстау 2709.1 2531.0 2506.8 2444.1 1668.9 1490.6 1966.7 1680.9 5380.3 5152.9 Мангыстауская
Павлодар 2740.2 2477.9 2724.7 2543.3 1954.1 1624.2 2764.4 2510.3 6090.4 6049.4 Павлодарская
С.Қазақстан 2291.1 2018.0 2198.3 1954.9 1400.5 1226.9 2083.3 2160.0 6766.2 5794.0 С-Казахстанская
О.Қазақстан 1612.2 1548.9 1544.2 1382.1 1153.0 1190.9 1456.5 1364.4 2610.9 2321.9 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 1843.1 1513.6 1640.6 1393.8 1184.5 1096.0 1854.2 1654.5 4603.9 3209.7 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 1733.8 1796.1 1859.0 2011.1 1472.6 1531.8 1505.7 2241.2 2720.4 2635.7 г.а. Астана

Ауыл халқы Сельское населениеҚұлақ пен емізік тәрізді өскіннің аурулары Болезни уха и сосцевидного отростка
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 1072.9 1035.8 1065.7 1035.1 707.1 675.3 1917.9 2072.9 1774.7 1690.3 Республика Казахстан
Ақмола 662.2 646.8 638.2 630.3 406.8 444.1 825.5 1004.9 1420.0 1204.5 Акмолинская
Ақтөбе 1274.2 1250.1 1242.3 1234.0 941.1 899.8 1225.1 1197.8 2130.2 2154.7 Актюбинская
Алматы 1087.5 972.2 1123.6 981.5 612.1 444.3 2249.0 2313.3 2104.5 2099.7 Алматинская
Атырау 708.4 876.3 712.6 854.7 516.8 638.1 1133.7 1425.9 1043.5 1293.3 Атырауская
Ш.Қазақстан 1599.5 1492.4 1555.7 1495.6 1053.8 1038.9 3778.1 3776.3 2843.7 2431.6 В-Казахстанская
Жамбыл 918.3 901.5 894.2 913.5 505.9 503.3 1750.0 1847.2 1604.9 1534.7 Жамбылская
Б.Қазақстан 1244.4 1325.8 1226.9 1209.2 864.9 859.1 2067.0 1872.9 2148.3 2565.2 З-Казахстанская
Қарағанды 1591.4 1474.3 1507.4 1323.2 1226.4 1120.0 2310.7 2392.9 2456.7 2274.2 Карагандинская
Қостанай 767.2 902.9 767.1 937.3 628.5 737.8 1168.2 1594.2 1166.1 1339.2 Костанайская
Қызылорда 1577.8 1821.9 1769.2 1860.7 845.6 1306.7 4427.5 3780.8 2421.2 2448.0 Кызылординская
Маңғыстау 804.2 870.0 671.4 836.2 497.6 553.7 1985.9 2197.2 1165.8 1237.0 Мангыстауская
Павлодар 1079.1 1103.1 1057.1 1054.9 750.1 786.0 2788.6 2615.4 1751.0 1792.0 Павлодарская
С.Қазақстан 826.1 626.8 814.5 656.5 766.1 500.8 1061.1 1046.0 978.6 967.4 С-Казахстанская
О.Қазақстан 968.9 863.0 939.2 898.0 654.5 570.9 1112.0 1710.7 1469.4 1195.1 Ю-Казахстанская

10-кесте (жалғасы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

Қан айналым жүйесінің аурулары Болезни системы кровообращения
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 2086.7 2277.1 2202.2 2479.6 2691.8 3009.9 1379.3 1299.4 486.7 380.3 Республика Казахстан
Ақмола 1638.4 1814.0 1653.5 1924.3 1982.2 2294.8 1722.5 1739.9 462.8 218.3 Акмолинская
Ақтөбе 1906.2 1905.9 1801.2 1811.4 2389.0 2387.9 1231.5 1306.0 617.7 598.5 Актюбинская
Алматы 2794.5 2392.9 3009.8 2842.8 3801.2 3279.4 1058.9 939.1 429.9 306.3 Алматинская
Атырау 1907.5 2229.7 1778.9 2221.5 2779.8 3256.8 525.1 809.2 129.2 125.2 Атырауская
Ш.Қазақстан 2340.7 2240.3 2335.9 2333.2 2760.6 2676.5 2255.5 2198.0 732.1 581.2 В-Казахстанская
Жамбыл 2254.0 3371.4 3491.8 4107.3 3131.4 4909.5 1555.2 1174.6 418.9 391.1 Жамбылская
Б.Қазақстан 1774.6 1663.7 1737.1 1708.4 2271.1 2138.4 1230.5 1238.3 258.1 199.1 З-Казахстанская
Қарағанды 1671.7 1729.4 1620.3 1774.5 1960.9 2095.0 1379.0 1450.0 701.3 492.8 Карагандинская
Қостанай 1255.0 1390.4 1124.8 1373.7 1396.5 1615.5 2778.6 2236.3 312.2 284.9 Костанайская
Қызылорда 2264.8 2030.4 2350.3 1989.8 3274.4 2928.8 1556.1 1361.7 282.1 280.4 Кызылординская
Маңғыстау 1711.7 1867.5 1976.1 2185.8 2546.8 2790.6 674.7 720.8 119.3 118.5 Мангыстауская
Павлодар 2160.6 1734.3 2147.7 1806.3 2469.2 1968.0 2217.5 1694.5 941.4 842.7 Павлодарская
С.Қазақстан 2069.9 2145.6 2194.4 2434.7 2475.0 2521.3 1621.2 1931.7 559.2 708.1 С-Казахстанская
О.Қазақстан 1858.6 2183.9 1887.7 2416.8 2767.9 3394.3 736.2 578.8 409.6 278.7 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 2760.0 3920.4 2746.4 3967.9 3277.3 4802.5 1742.4 1727.3 796.4 685.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 1882.6 2275.0 2253.1 2895.7 2256.7 2873.3 1317.0 2237.4 638.4 214.9 г.а. Астана

Қала халқы Городское население

Қан айналым жүйесінің аурулары Болезни системы кровообращения
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 2150.8 2401.7 2148.4 2488.1 2596.6 2991.9 1577.1 1669.1 752.8 577.7 Республика Казахстан
Ақмола 1961.1 2308.5 1898.1 2311.9 2256.6 2925.9 2026.3 1711.3 859.8 206.2 Акмолинская
Ақтөбе 1947.0 1947.9 1768.4 1773.5 2274.2 2278.4 1858.9 2027.3 868.5 839.9 Актюбинская
Алматы 4067.3 2937.6 4172.3 2693.9 5153.2 3864.4 2585.3 2495.1 219.6 395.1 Алматинская
Атырау 2572.8 3181.6 2081.7 2953.9 3673.3 4557.4 669.3 1256.2 157.3 181.3 Атырауская
Ш.Қазақстан 2073.8 2081.5 1902.3 2024.4 2279.5 2361.4 1993.8 1665.5 1164.4 932.0 В-Казахстанская
Жамбыл 1856.2 2211.5 1954.1 2491.0 2334.4 2941.5 1556.0 1216.6 680.6 565.6 Жамбылская
Б.Қазақстан 1148.5 1194.5 1160.6 1236.0 1429.0 1507.2 574.8 675.2 201.1 132.3 З-Казахстанская
Қарағанды 1654.3 1693.0 1552.7 1705.2 1893.1 1995.6 1235.0 1618.1 829.0 566.0 Карагандинская
Қостанай 1259.8 1267.0 1047.4 1087.3 1258.3 1362.2 4433.5 3560.5 523.0 348.3 Костанайская
Қызылорда 2026.6 1706.5 2391.8 1798.2 2775.0 2303.5 1604.5 1404.9 389.4 419.4 Кызылординская
Маңғыстау 2238.1 2661.2 2702.8 3245.1 3169.4 3790.1 1053.3 1255.3 215.4 234.4 Мангыстауская
Павлодар 2085.2 1638.5 2007.6 1690.5 2304.3 1776.7 1870.2 1597.9 1198.1 1067.3 Павлодарская
С.Қазақстан 1747.1 1886.4 1747.3 2014.5 1928.5 2030.3 2178.6 2306.7 750.6 1115.6 С-Казахстанская
О.Қазақстан 2230.3 2723.4 2294.7 2990.1 3106.8 3844.0 510.0 1017.6 723.5 718.0 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 2760.0 3920.4 2746.4 3967.9 3277.3 4802.5 1742.4 1727.3 796.4 685.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 1882.6 2275.0 2253.1 2895.7 2256.7 2873.3 1317.0 2237.4 638.4 214.9 г.а. Астана

Ауыл халқы Сельское население

Қан айналым жүйесінің аурулары Болезни системы кровообращения
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 2010.2 2127.4 2270.3 2468.9 2817.8 3033.7 1195.6 965.8 237.5 191.3 Республика Казахстан
Ақмола 1356.5 1380.6 1428.0 1565.8 1730.7 1718.3 1504.7 1759.8 154.4 228.1 Акмолинская
Ақтөбе 1841.6 1838.5 1855.8 1875.7 2586.5 2578.5 439.8 434.1 292.0 274.2 Актюбинская
Алматы 2405.8 2227.6 2639.9 2889.8 3375.3 3097.4 617.8 495.1 214.2 280.9 Алматинская
Атырау 1305.7 1357.2 1491.3 1516.8 1930.6 2017.1 418.6 475.3 105.7 76.4 Атырауская
Ш.Қазақстан 2704.5 2459.7 2970.5 2791.5 3473.3 3149.3 2527.3 2732.2 275.7 200.8 В-Казахстанская
Жамбыл 2512.8 4115.7 4552.1 5204.8 3689.4 6265.5 1554.7 1150.1 272.9 294.1 Жамбылская
Б.Қазақстан 2337.4 2098.5 2291.3 2178.9 3090.3 2768.0 1659.8 1602.2 300.5 251.6 З-Казахстанская
Қарағанды 1733.2 1859.9 1876.9 2041.4 2222.5 2481.6 1745.8 1017.9 335.6 277.0 Карагандинская
Қостанай 1250.1 1516.3 1207.3 1683.5 1545.0 1891.0 1477.3 1231.9 142.1 231.7 Костанайская
Қызылорда 2438.4 2267.3 2318.7 2135.8 3658.8 3409.4 1524.2 1334.6 211.0 186.1 Кызылординская
Маңғыстау 1116.5 1003.1 1119.3 985.8 1778.9 1608.3 274.6 190.1 27.8 10.7 Мангыстауская
Павлодар 2324.3 1944.8 2472.3 2077.8 2852.8 2417.5 2804.9 1854.7 484.7 435.1 Павлодарская
С.Қазақстан 2288.1 2323.5 2520.7 2746.0 2877.6 2887.1 1361.1 1770.1 460.5 487.8 С-Казахстанская
О.Қазақстан 1617.9 1836.2 1612.0 2030.5 2528.5 3079.6 866.8 336.9 232.8 28.9 Ю-Казахстанская

10-кесте (жалғасы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

олардың ішінде: жіті құздамалық қызба из них: острая ревматическая лихорадка
Барлығы Всего олардың ішінде әйелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
Қазақстан Республикасы 6.4 6.9 6.5 6.7 5.5 7.5 9.9 8.1 8.2 5.2 Республика Казахстан
Ақмола 3.1 2.3 3.4 1.8 2.0 1.7 5.5 17.3 6.3 1.2 Акмолинская
Ақтөбе 11.0 10.0 13.0 10.8 10.8 10.3 6.9 5.0 12.7 10.2 Актюбинская
Алматы 8.4 3.9 7.6 4.3 3.9 3.5 27.9 6.5 16.6 4.5 Алматинская
Атырау 4.7 1.9 5.2 1.1 2.3 0.0 0.0 3.5 11.5 5.8 Атырауская
Ш.Қазақстан 4.8 2.6 5.9 2.7 2.3 1.1 1.6 13.5 15.4 6.1 В-Казахстанская
Жамбыл 6.9 7.3 8.2 7.1 6.2 7.6 13.0 11.9 7.3 5.8 Жамбылская
Б.Қазақстан 2.8 2.9 3.8 2.8 1.4 2.0 15.6 20.1 4.5 2.2 З-Казахстанская
Қарағанды 1.0 0.6 1.1 0.8 0.9 0.1 0.0 5.0 1.8 1.4 Карагандинская
Қостанай 1.9 1.0 2.4 0.9 2.2 0.7 0.0 0.0 1.2 2.4 Костанайская
Қызылорда 4.5 3.7 5.5 3.7 3.9 1.6 6.7 11.8 5.3 6.5 Кызылординская
Маңғыстау 3.5 1.1 2.3 0.7 3.3 0.6 24.0 3.5 0.0 1.8 Мангыстауская
Павлодар 12.3 6.0 13.2 7.8 12.9 6.0 9.1 0.0 11.0 7.5 Павлодарская
С.Қазақстан 4.1 3.1 4.5 2.3 0.0 0.2 22.7 16.1 15.9 11.5 С-Казахстанская
О.Қазақстан 9.9 19.1 6.7 16.5 13.3 29.2 8.6 0.0 4.1 4.3 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 6.1 11.2 7.9 13.1 5.0 11.0 7.6 16.2 10.4 11.5 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 10.0 9.4 12.5 9.2 10.7 10.2 0.0 31.1 9.3 3.2 г.а. Астана


3045769979253021.html
3045838970149306.html
    PR.RU™