Критерії оцінювання студентів НУБіП України для складання рейтингу

Критерії оцінювання студентів НУБіП України для складання рейтингу
Предыдущая28293031323334353637383940414243Следующая

Додаток № 1

№ п/п Критерій оцінки Кіль-кість балів Примітки
Блок 1. Навчальна робота
I. Оцінюється рівень опанування загальноосвітніх та спеціальних навчальних предметів та дисциплін 500 Бали розділів 1.1, 1,2 та 1,3 можуть додаватися, але максимальна кількість балів не повинна перевищувати 500
1.1. Середній бал навчальної успішності студента
5.0 Бальний еквівалент середнього балу, отриманого за поточний контрольний період розраховується за формулою: Х=(Y-3)*200, де Y- середній бал отриманий за результатами сесії.
3.0
1.2. Рівень знання іноземної мови
1. Високий Документ для підтвердження (додаток № 7)
2. Достатній
3. Середній
4. Початковий
5. Іноземною мовою не володіє
1.3. Результати проміжної атестації, %
Атестація з усіх предметів
1 не атестація
2 не атестації
3 не атестації -25
4 і більше не атестації -50
Блок 2. Наукова робота
II. Оцінується участь в науковій діяльності університету 500 Бали розділів 2.1, 2,2, 2.3, 2.4 можуть додаватися, але максимальна кількість балів не повинна перевищувати 500
2.1. Участь в роботі студентських наукових гуртків та студентського наукового клубу
Членство у студентських наукових гуртках Бали нараховуються після аналізу виконання плану роботи відповідного наукового гуртка (наукового клубу) за навчальний рік. Документ для підтвердження (додаток № 8)
Членство в студентському науковому клубі
Голова ради наукового клубу
Секретар наукового клубу
Голова секції наукового клубу
2.2 Участь у наукових конференціях, семінарах, олімпіадах та конкурсах
Участь у конференціях, олімпіадах ННІ 40 балів за виступ на конференції, але не більше 80 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня - 100 б. Диплом 2 ступеня - 75 б. Диплом 3 ступеня - 50 б. Документ для підтвердження (додаток № 9)
Участь у загально університетських конференціях, олімпіадах 50 балів за виступ на конференції, але не більше 100 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня - 125 б. Диплом 2 ступеня - 100 б. Диплом 3 ступеня - 75 б. Документ для підтвердження (додаток № 9)
Участь у наукових конкурсах 60 балів за участь в одному конкурсі, але не більше 120 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня - 150 б. Диплом 2 ступеня - 125 б. Диплом 3 ступеня - 100 б. Документ для підтвердження (додаток № 9)
Участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях що проходять на території України 60 балів за участь в одному конкурсі, але не більше 120 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня - 150 б. Диплом 2 ступеня - 125 б. Диплом 3 ступеня - 100 б. Документ для підтвердження (додаток № 9)
Участь у міжнародних конференціях що проходять за межами території України 100 балів за виступ на конференції, але не більше 200 балів на рік. Диплом 1 ступеня - 300 б. Диплом 2 ступеня - 275 б. Диплом 3 ступеня - 250 б. Документ для підтвердження (додаток № 9)
Участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за галузями наук 150 балів за участь в одному конкурсі, але не більше 300 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня - 400 б. Диплом 2 ступеня - 375 б. Диплом 3 ступеня - 350 б. Документ для підтвердження (додаток № 9)
2.3. Опублікування наукових матеріалів
Публікація статей, тез, матеріалів доповідей 25 балів за одну публікацію, але не більше 50 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 10)
Публікація статей, тез, матеріалів доповідей у фахових та міжнародних виданнях 40 балів за одну публікацію, але не більше 80 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 10)
Отримання патентів на винахід (корисну модель) 40 балів за одну патент, але не більше 80 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 10)
2.4. Участь у виставках, форумах, фестивалях
Вузівських 25 балів за участь, але не більше 50 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 11)
Всеукраїнського рівня 30 балів за участь, але не більше 60 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 11)
Міжнародного рівня 40 балів участь, але не більше 80 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 11)
Блок 3. Участь у діяльності органів студентського самоврядування чи інших громадських об’єднаннях університету (громадська робота)
III. Оцінується рівень громадської активності студентів 500 Бали розділів 3.1, 3,2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 можуть додаватися, але максимальна кількість балів не повинна перевищувати 500
3.1. Участь у діяльності студентської організації (далі СО)
Голова СО університету Бали нараховуються після аналізу виконання плану роботи відповідного органу студентського самоврядування за навчальний рік. Документ для підтвердження (додаток № 12)
Заступники голови СО університету
Керівники відділів СО університету, керівники клубів за інтересами
Голови СО на факультеті
Заступник голови СО на факультеті, керівники відділів СО на факультеті
3.2. Участь у діяльності об’єднаного комітету студентських рад гуртожитків (далі ОКСРГ)
Голова ОКСРГ Бали нараховуються після аналізу виконання плану роботи відповідного органу студентського самоврядування за навчальний рік. Документ для підтвердження (додаток № 12)
Заступник голови ОКСРГ, голови комісій ОКСРГ
Голови студентських рад гуртожитків
Заступники голів студентських рад гуртожитків, голови комісій студентських рад гуртожитків
Старости поверхів (блоків)
3.3 Участь у діяльності профспілкового комітету студентів та аспірантів (далі Профком)
Голова профбюро на факультеті Бали нараховуються після аналізу виконання плану роботи відповідного органу студентського самоврядування за навчальний рік. Документ для підтвердження (додаток № 12)
Голова профбюро в академічній групі
3.4. Виконання функції старости академічної групи
Старости академічних груп Бали нараховуються після аналізу виконання плану роботи відповідного органу студентського самоврядування за навчальний рік. Документ для підтвердження (додаток № 12)
Фізорги академічних груп Бали нараховуються після аналізу виконання плану роботи відповідного органу студентського самоврядування за навчальний рік. Документ для підтвердження (додаток № 12)
3.5. Участь у діяльності громадського формування з підтримки громадського порядку і захисту державного кордону
Членство в громадському формування «Університетська варта» Бали нараховуються після аналізу виконання плану роботи відповідного органу студентського самоврядування за навчальний рік. Документ для підтвердження (додаток № 12)
3.6. Волонтерська діяльність
Організація та участь у волонтерському заході на рівні університету 50 балів за один захід, але не більше 100 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 13)
Організація та участь у волонтерському заході на рівні держави 75 балів за один захід, але не більше 150 балів за рік. Документ для підтвердження (додаток № 13)
Участь в акції «День донора в НУБіП України» 20 балів за одну здачу крові, але не більше 40 балів за рік. Документ для підтвердження (Довідка щодо надання донорам пільг)
Блок 4. Культурно-масова робота
IV. Оцінюється участь в творчих колективах університету на культурно-масових заходах 500 Бали розділів 4.1 та 4.2 можуть додаватися, але максимальна кількість балів не повинна перевищувати 500
4.1. Участь у колективах художньої самодіяльності загально університетського рівня
Вокально-інструментальний ансамбль «Отава», Естрадна студія «Сім сходинок» Бали нараховуються при умові участі не менше як у 40-ка засіданнях чи репетиціях за начальний рік. Бали нараховуються при наявності протоколів засідань гуртків або затвердженого графіку репетицій та явочних листів присутніх на репетиціях. Документ для підтвердження (додаток № 14)
Вокальна студія
Гурток любителів театру «Мельпомена»
Гурток музична вітальня «Золота ліра»
Художня студія «Голосіївська палітра», «Декоративна флористика»
Студентський театр «Березіль»
Збірна команда КВН
Народний ансамбль пісні і танцю «Колос»
Академічний хор
Танцювальний гурт «Дівоче сузір’я»
Ансамбль бального танцю «Чарівність»
Вокальний гурт «Октава», квінтет «Амеро»
Прес-студія «Ідеал»
4.2. Участь у мистецьких заходах на рівні гуртожитку, факультету, університету тощо
Організація та участь в мистецьких заходах на рівні гуртожитку 25 балів за кожен захід, але не більше 75 балів за навчальний рік. Документ для підтвердження (додаток № 15)
Організація та участь в мистецьких заходах на рівні факультету
Організація та участь в мистецьких заходах на рівні університету 50 балів за кожен захід, але не більше 200 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня – 300 б. Диплом 2 ступеня – 275 б. Диплом 3 ступеня – 250 б. (підтверджуються відповідними дипломами чи грамотами на підставі яких оформлюється довідка додаток № 15)
Представлення університету на рівні Голосіївського району м. Києва та Київської області 60 балів за кожен захід, але не більше 300 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня – 350 б. Диплом 2 ступеня – 325 б. Диплом 3 ступеня – 300 б. (підтверджуються відповідними дипломами чи грамотами на підставі яких оформлюється довідка додаток № 15)
Представлення університету на міжвузівському, державному та міжнародному рівні 70 балів за кожен захід, але не більше 350 балів за навчальний рік. Диплом 1 ступеня – 400 б. Диплом 2 ступеня – 375 б. Диплом 3 ступеня – 350 б. (підтверджуються відповідними дипломами чи грамотами на підставі яких оформлюється довідка додаток № 15)
Блок 5. Спортивно-масова діяльність
V. Оцінюється участь в спортивно-масових заходах та рівень зайняття фізкультурою і спортом 500 Бали розділів 5.1, 5.2 та 5.3 можуть додаватися, але максимальна кількість балів не повинна перевищувати 500
5.1. Членство в спортивно-оздоровчих секціях
університету Підтверджується відповідним чином оформленими довідками кафедри фізичного виховання (додаток № 16)
5.2. Членство у збірних командах
університету Підтверджується відповідним чином оформленими заявками, на підставі яких оформляється довідка (додаток № 16)
м. Києва та Київської області
України
5.3. Участь у спортивних заходах на рівні:
першості збірних команд гуртожитків 50 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 100 балів за рік Диплом 1 ступеня – 150 б. Диплом 2 ступеня – 125 б. Диплом 3 ступеня – 100 б. (підтверджуються відповідним чином оформленими протоколами змагань, дипломами чи грамотами) підставі яких оформляється довідка (додаток № 17)
першості університету (в складі збірної факультету) 70 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 140 балів за рік Диплом 1 ступеня – 200 б. Диплом 2 ступеня – 175 б. Диплом 3 ступеня – 150 б. (підтверджуються відповідним чином оформленими протоколами змагань, дипломами чи грамотами) підставі яких оформляється довідка (додаток № 17)
першості університету (в складі збірної інституту) 90 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 180 балів за рік Диплом 1 ступеня – 250 б. Диплом 2 ступеня – 225 б. Диплом 3 ступеня – 200 б. (підтверджуються відповідним чином оформленими протоколами змагань, дипломами чи грамотами) підставі яких оформляється довідка (додаток № 17)
першості Голосіївського району, м. Києва та Київської області (в складі збірної команди університету) 100 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 200 балів за рік Диплом 1 ступеня – 300 б. Диплом 2 ступеня – 275 б. Диплом 3 ступеня – 250 б. (підтверджуються відповідним чином оформленими протоколами змагань, дипломами чи грамотами) підставі яких оформляється довідка (додаток № 17)
першості України (в складі збірної команди університету) 150 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 300 балів за рік Диплом 1 ступеня – 350 б. Диплом 2 ступеня – 325 б. Диплом 3 ступеня – 300 б. (підтверджуються відповідним чином оформленими протоколами змагань, дипломами чи грамотами) підставі яких оформляється довідка (додаток № 17)
Міжнародні змагання за межами України, чемпіонати, кубки Європи та Світу (в складі збірної команди України) 175 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 350 балів за рік Диплом 1 ступеня – 400 б. Диплом 2 ступеня – 375 б. Диплом 3 ступеня – 350 б. (підтверджуються відповідним чином оформленими протоколами змагань, дипломами чи грамотами) підставі яких оформляється довідка (додаток № 17)
5.4. Присвоєння спортивного звання
КМС підтверджуються відповідними документами установленого зразка на підставі яких оформлюється довідка – додаток № 18)
МС
МСМК
Блок 6. Соціальна активність (пасивність) студентів під час проживання у гуртожитках університету
VI. Оцінюється рівень громадської позиції в житті гуртожитку та схильність до порушення правил внутрішнього розпорядку Бали отримані за участь у заходах з впорядкування місць загального користування гуртожитків та прилеглої до них території мають покривати стягнення за порушення правил внутрішнього розпорядку
6.1. Стягнення за порушення правил внутрішнього розпорядку
Вчинення порушення що передбачає дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження -100 Витяг з протоколу засідання студентської ради, пояснювальна записка правопорушника
Вчинення порушення що передбачає дисциплінарне стягнення у вигляді догани -150 Копія наказу по факультету про оголошення догани
Вчинення порушення що передбачає дисциплінарне стягнення у вигляді не поселення в гуртожиток з наступного навчального року -200 Витяг з протоколу засідання постійнодіючої комісії з контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку
Вчинення порушення що передбачає дисциплінарне стягнення у вигляді розірвання договору найму на проживання -300
Свідоме ігнорування та невиконання розпоряджень керівництва факультету, інституту, університету -300
Свідоме розміщення недостовірної інформації щодо отриманих балів -1000
6.2. Рівень активності студента-мешканця гуртожитку у заходах з впорядкування місць загального користування гуртожитків, студентського містечка, території Голосіївського району
Допомога в облаштуванні гуртожитку та прилеглої території 25 балів за участь в одному заході, але не більше 100 балів за рік Документ для підтвердження (додаток № 19)
Допомога в організації проведення факультетських або загально вузівських заходів 25 балів за участь в одному заході, але не більше 100 балів за рік Документ для підтвердження (додаток № 19)
Участь у благоустрої території студентського містечка та Голосіївського району 50 балів за участь в одному заході, але не більше 100 балів за рік Документ для підтвердження (додаток № 19)
3051145730259950.html
3051201227899047.html
    PR.RU™