Організації оздоровлення і відпочинку працівників.

Сторони домовились:

Спільно формувати, розподіляти кошти на соціальні, культурно-масові заходи та використовувати їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей господарства на:

7.1. Видачу працівникам для оздоровлення путівок на лікування, відпочинок і до дитячих оздоровчих таборів з частковою оплатою за рахунок коштів господарства

7.2. Надавати нецільову благодійну допомогу від роботодавця за погодженням з профспілковим комітетом працівникам господарства :

- на поховання;

- до ювілейних дат;

- на оздоровлення, харчування, медичне лікування;

- у зв’язку з виходом працівника на пенсію, у тому числі на пільгових умовах;

- з нагоди одруження ;

- при народженні дитини;

- багатодітним сім’ям та одиноким матерям;

- сім’ям, що мають малолітню дитину;

- інвалідам;

- учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

- працівникам, які постраждали внаслідок непередбачуваних обставин (стихійного лиха, покражі, пожежі тощо);

- в інших випадках – при наявності акту обстеження житлових умов заявника.

7.3. Надання безвідсоткових позик у таких випадках:

- працівникам на будівництво або придбання житла;

- довготривалого стаціонарного лікування та необхідності проведення складної операції працівниу або його дитині;

- навчання працівника або його дитини у вищих навчальних та середніх спеціальних навчальних закладах;

- інші невідкладні справи.

7.4. Виплачувати працівникові вихідну допомогу у разі припинення трудового договору згідно чинного законодавства.

Сторона роботодавця зобов’язується:

7.5 .Створювати належні умови для діяльності комісії із соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності у господарстві.

7.6. Щомісячно перераховувати кошти профспілковій стороні на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі 0,3% від фонду оплати праці у господарстві.

7.7. Забезпечити збереження архівних документів, згідно яких здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, визначених законодавством.

7.8. Облаштувати (меблями, приборами розігріву тощо) та належним чином утримувати кімнати для відпочинку і харчування працівників.

7.9. Надавати працівникам для побутових потреб на пільгових умовах автотранспорт, спеціальну техніку, інвентар тощо.

7.10. Забезпечити працівників ділянками під огороди для вирощування овочів з метою забезпечення продуктами харчування та оранку огородів.

7.11. Забезпечити належне утримання, прибирання соціально-побутових приміщень та збереження особистих речей працівників (одягу, взуття) у роздягальнях.

7.12. Здійснювати аналіз стану тимчасової непрацездатності та причин захворювань.Вживати заходів до зниження захворюваності працівників і втрат робочого часу через хвороби.

Профспілкова сторона зобов’язується:

7.13.Контролювати цільове використання коштів на виплату соціальних пільг і проведення культурно-масових заходів, доводити інформацію до членів трудового колективу.

7.14. Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою роботодавцем страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, своєчасним матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг працівникам за цим видом соціального страхування.

Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування.

7.15. Проводити облік працівників, які потребують лікування у санаторіях і пансіонатах України, сприяти забезпеченню їх путівками за рахунок коштів фонду соціального страхування.

7.16. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників та їх дітей.

7.17. Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників господарства та членів їх сімей.

7.18. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.


3053327286639486.html
3053341194943485.html
    PR.RU™